• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Mikroregion údolí Lidického potoka byl založen dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě. Mezi jeho hlavní cíle patří:

  • rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu
  • zvýšení průchodnosti krajiny obnovou a vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou
  • ochrana životního prostředí a krajiny mikroregionu

Více o mikroregionu »


 

Aktuálně

Porovnání položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2020

4.5.2021

Mikroregion údolí Lidického potoka jako vlastník a provozovatel veřejné kanalizace obcí Dolany a Velké Přítočno oznamuje v souladu s §36, odst.8 zákona č. 274/2001 Sb v platném znění informace o celkovém vyúčtování stočného za rok 2020 v rozsahu přílohy č.19 vyhlášky č. 428/2001 Sb v platném znění.

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

1.5.2020

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, DSO Mikroregion údolí lidického potoka - obce Dolany a Velké Přítočno jako vlastník kanalizace zveřejňuje výkaz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Výkaz najdete na úřední desce zde.

 

Všechny aktuality »

 

© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz