• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Výlet do zámku Libochovice - perla nad Ohří

Libochovický zámek se nachází v nádherné krajině dolního Poohří, která skýtá nejednu příležitost ke krásným výletům. Dolní tok Ohře je lemován přírodními rezervacemi a hned několika hrady a zámky, z nichž ten libochovický, patří k nejkrásnějším.

A právě tento zámek byl dalším cílem, ze zájezdů Mikroregionu Údolí Lidického Potoka. Uskutečnil se již v květnu letošního roku a podle odezvy účastníků zájezdu, byl velmi zdařilý. Bude tedy dobré si jej připomenout a zanést, prostřednictvím webových stránek,do kroniky mikroregionu.

O zájezd byl od samého začátku jeho přípravy velký zájem, takže bylo třeba pro 74 zájemců, zajistit hned dva autobusy. Přálo i dobré počasí, které nesporně pomohlo výborné atmosféře v průběhu celého zájezdu. Příjemným momentem, byl i společný oběd v jedné z  libochovických restaurací.

Ale vraťme se k návštěvě vlastního zámku, který je nesporně ozdobou baroka. Současná podoba zámku, zrcadlící se na hladině řeky, pochází ze 17. století a má  zajímavou historii, s kterou se účastníci zájezdu měli možnost seznámit. Na architektuře zámku je podepsán italský stavitel Antonia de la Porta, který do kompozice stavby zapojil i prostor typický pro italské dóžecí paláce, Sala Terenu, místnosti, které propojují vnitřní nádvoří se zámeckým parkem. Na břehu řeky Ohře vznikla přísně symetrická stavba s tradiční dispozicí. Čtyři křídla lemovaná pravidelnými arkádami uzavírají prostorné nádvoří, které bylo přístupné z průchodu od obrovských vrat.

Kromě instalované prohlídky zámeckými interiéry se účastníci zájezdu podívali do autentických, neupravovaných prostor zámeckého sklepení, které sloužily jako vůbec nejdůležitější zázemí hlavní zámecké budovy.

Součástí  návštěvy zámku byla i prohlídka původně francouzského, ale po přestavbě, dnes anglického parku, který byl založen zahradním architektem s příznačným jménem Jan Tulipán. Bylo zajímavé pozorovat i obyvatele zahrady, mezi něž neodmyslitelně patří pávi.

Mimořádně zajímavá byla i prohlídka expozice J.E. Purkyně, který se na zámku narodil v rodině zámeckého úředníka. Tato expozice podrobně mapuje život a práci tohoto eponyma české vědy.

Co říci na závěr? Ano mikroregion připraví na jaro 2017 další ze svých zájezdů, který Vás, alespoň věříme osloví tak, jako výše uvedený.

RNDr. M. Oplt, CSc.


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz