• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Historie mikroregionu

Zde se můžete dočíst o historii a činnosti mikroregionu.

Roky 2018 - 2021

Shrnutí let 2018 - 2021 se můžete dočíst zde.

Rok 2016

Mikroregion oslavuje 15 let od svého založení. Také zde se můžete dočíst více informací o jeho víceleté činnosti.

Rok 2015

V dubnu byla uskutečněna exkurze na Letiště Václava Havla, které se zúčastnilo 38 občanů z členských obcí mikroregionu.

Od tohoto roku je na našem webu možnost zveřejnění všech akcí kulturních a společenských v členských obcích mikroregionu.

Začal dobře fungovat i web, o který se stará slečna Libertinová.

Byla spuštěna databáze podnikatelů, kde mohou zveřejňovat své prezentace podnikatelé i drobní výrobci všech obcí mikroregionu.

Poprvé by uspořádán výlet pro seniory členských obcí mikroregionu. Navštívili Mariánskou Týnici a Chyši, kde zavštívili zámek i přilehlý pivovar.

Rok 2014

Mikroregion se v tomto roce konečně dočkal svých webových stránek, které vytvořila paní Heráňová.

Také byl vytvořen „Malý dotační titul“, o který mohou požádat všechny organizace a sdružení, které působí v členských obcích mikroregionu. Maximální dotace činí 3.000,- Kč, každý může žádat o podporu 1 projektu a to v jarním i podzimním kole. V každém kole bude rozdělováno maximálně 100.000,- Kč. Zřízení tohoto dotačního titulu se setkalo s velkým ohlasem u všech místních organizací.

V měsíci květnu se uskutečnil tematický zájezd do mikroregionu Telč, spojený se setkáním s představiteli radnice města.

Vzhledem k tomu, že tento rok byl rokem volebním, dobíhaly aktivity starých zastupitelstev jednotlivých obcí. Po volbách nastoupilo do funkce 50% nových starostů do obcí našeho mikroregionu, proto konec roku probíhal v duchu poznávání. Valná hromada zvolila jako předsedu mikroregionu i nadále ing. Janu Nedvědovou - Obec Dolany, místopředsedkyni Jaroslavu Štancovou - Obec Stehelčeves a předsedou revizní komise se stal Jaroslav Kolbek - Pletený Újezd.

Členské obce mikroregionu se účastní projektu Meziobecní spolupráce, který probíhá v rámci SMO ČR.

Rok 2013

28. května byly schváleny nové Stanovy DSO Mikroregion údolí Lidického potoka.

Mikroregion uspořádal tematický zájezd do Českého Krumlova s návštěvou tamního mikroregionu.

Obcím Dolany a Číčovice byla poskytnuta finanční pomoc na likvidaci následků povodní, které obce postihly. Každá obec obdržela 100.000,- Kč.

S výjimkou obce Makotřasy vstoupily všechny obce do MAS Přemyslovské Střední Čechy.

V říjnu proběhla pracovní návštěva města Pacov a celého mikroregionu.

Proběhla prezentace MÚLP na malované mapě Kladensko.

Rok 2012

Mikroregion uspořádal tematický zájezd na Moravu do mikroregionu Mikulov.

Pro zastupitele členských obcí byla uspořádána 1. listopadu t.r. exkurze na Letiště Praha.

Rok 2011

Starostové a zastupitelé členských obcí se zúčastnili SMO ČR „Vzdělaný zastupitel“. Dne 10. listopadu proběhlo I. setkání mikroregionů Středočeského kraje v Lidicích, konané pod záštitou ing. Kamila Jankovského, tehdejšího ministra pro místní rozvoj. Toto setkání pořádal spolu s Českou zemědělskou univerzitou a Regionservisem s.r.o. i náš mikroregion.

Rok 2010

Mikroregion již zahrnuje 10 obcí – Pletený Újezd, Velké a Malé Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, Buštěhrad, Makotřasy, Číčovice a Stehelčeves.

Byla za příspěvku Středočeského kraje vybudována cyklostezka mezi Dolany a Hřebčí, dlouhá zhruba 3,5 kilometru.

Uzavření dohody o spolupráci mezi Letištěm Praha a Mikroregionem Údolí Lidického potoka.

Článek z tisku

Rok 2009

K 1. lednu t. r. přistoupila do mikroregionu Obec Stehelčeves.

Na semináři v Lidicích byly Českou zemědělskou univerzitou – katedrou zahradní a krajinné architektury prezentovány zpracované studie intervilánů a extravilánů členských obcí a v březnu proběhla prezentace „Studie rekultivace a ozelenění Lidického a Buštěhradského potoka“.

Rok 2008

Významnou akcí bylo uzavření spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou, Katedrou zahradní a krajinné architektury, jejímž prvotním výstupem byly zpracované studie intervilánů a extravilánů členských obcí.

Mikroregion obdržel dotaci na výstavbu chodníků v obcích Malé a Velké Přítočno, Buštěhrad a Lidice ve výši 335.000,- Kč. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků pro rok 2009.

3. listopadu t. r. schválila Valná hromada vstup Obce Stehelčeves do mikroregionu.

Rok 2007

Předsedkyní mikroregionu byla zvolena tehdejší starostka Obce Dolany, ing. Jana Nedvědová, místopředsedou byl zvolen tehdejší starosta Obce Číčovice Jaromír Holiš, předsedou revizního výboru tehdejší starosta Pleteného Újezdu ing.Emil Korecký a členy revizního výboru Mgr.Linda Novotná za Obec Velké Přítočno a RNDr. Miroslav Oplt za Město Buštěhrad, tajemnicí byla ing. Eva Přibíková.

Došlo ke zpracování strategie rozvoje našeho mikroregionu  na 10 let (2007-2017) se zohledněním podmínek EU pro čerpání dotací v letech 2007 – 2013.

Zpracovává se integrovaný projekt mikroregionu „Rekonstrukce a výstavba chodníků v obcích DSO“ – přiznaná dotace 500.000,-Kč. Do projektu se přihlásilo Město Buštěhrad a Obce Hřebeč, Dolany, Malé Přítočno, Velké Přítočno, Pletený Újezd a Číčovice.

V srpnu ukončila svou činnost tajemnice mikroregionu ing. Přibíková, tajemníkem byl jmenován RNDr. M. Oplt, zastupitel Buštěhradu.

Zástupci obcí mikroregionu v září t. r. navštívili mikroregion Třeboňsko.

Rok 2006

Od 1. ledna není Obec Okoř členem mikroregionu.

V září se uskutečnila dvoudenní exkurze na jižní Moravu – Mikulov, Lednice, Čejkovice, Moravský Krumlov a Třebíč.

Rok 2005

Obec Pletený Újezd přistoupila do mikroregionu dnem 17. ledna. Členský příspěvek jednotlivých obcí činil 20,- Kč na jednoho trvale hlášeného občana. Ve volbách do vedení mikroregionu byli zvoleni: ing. Jitka Leflerová, Buštěhrad – předsedkyně, Barbora Dezortová, Okoř – místopředsedkyně, ing.Jana Nedvědová, Dolany – předsedkyně revizní komise, členy revizní komise pak Václav Zelenka, Lidice a Stanislav Povolný, Malé Přítočno. Tajemnicí byla jmenována ing. Eva Přibíková CSc.

Ve dnech 6. a 7. října se konala exkurze do severovýchodních Čech. Na programu byla návštěva Dětenic, Jičína, Sychrova, Karlovic-Radvánovic, Turnova, Železného Bradu a Semil.

6. prosince byl Valnou hromadou schválen zánik členství obce Okoř. Vzhledem k tomu, že starostka Okoře byla místopředsedkyní mikroregionu, byl na její místo kooptován ing.Rostislav Kvarda, Velké Přítočno.

Rok 2004

Mikroregion souhlasí se spoluprací s mikroregionem Středokluky a okolí. Byla provedena aktualizace Strategie rozvoje DSO MÚLP na léta 2004-2006.

Obce Dolany, Velké Přítočno, Malé Přítočno a Hřebeč žádají prostřednictvím mikroregionu o dotaci na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na výstavbu kanalizace v těchto obcích.

Ve dnech 21. -  23. října proběhla odborná exkurze mikroregionu na jižní Moravu do Mikroregionu Modré u Velehradu, okres Uherské Hradiště. Pro zástupce všech obcí  proběhla v Kulturním centru v Buštěhradu přednáška RNDr. Stanislava Pelešky na téma „Venkovské zahrady a sady“.

Rok 2003

Ing. Kykal se svými studenty z České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole zpracovali záměr revitalizace Lidického potoka a jeho přítoků na území mikroregionu.

V září se uskutečnila dvoudenní exkurze do Mikroregionu 1866 na Náchodsko. Účastníci zájezdu navštívili Českou Skalici, Zlíč, Ratibořice, Náchod, Jaroměř a císařskou pevnost Josefov.

Ze zdravotních důvodů odstoupil ze své funkce předsedy mikroregionu pan Petr Dűtsch a na jeho místo byla zvolena ing.Jitka Leflerová – starostka Buštěhradu.

V dubnu a květnu t. r. vstoupily do mikroregionu i obce Velké a Malé Přítočno.

Rok 2002

Vznikl dokument Strategie rozvoje DSO Mikroregion údolí Lidického potoka.

Náš mikroregion spolu s Mikroregionem tří potoků vyvolaly jednání na Okresním úřadu kde protestovaly proti zavážení Buštěhradské haldy znečištěnou zeminou z areálu ČKD Praha. Články s touto tematikou a naším protestem uveřejnil i Kladenský deník a Mladá fronta Dnes. Společný protest byl zaslán na Ministerstvo životního prostředí ČR v Praze (ministr Kužvart), a upozornil na skutečnost, že tato halda v minulosti přivodila svým složením dosti škod na životním prostředí kladenského regionu včetně újmy na zdraví mnoha občanů.

Rok 2001

Mikroregion údolí Lidického potoka vznikl v dubnu 2001 registrací u Okresním úřadu v Kladně na základě stanov a smlouvy mezi obcemi a městem – Buštěhrad, Lidicemi, Hřebčí, Makotřasy, Dolany, Okoří a Číčovicemi. V mikroregionu tou dobou žije 4.575 obyvatel na rozloze 3 256 ha. Hustota obyvatel je 140/km2.

Prvním předsedou mikroregionu byl zvolen Petr Dűtsch –starosta Města Buštěhrad, místopředsedou starostka Obce Okoř Barbora Dezortová, tajemnicí Ing. Eva Přibíková a sídlem pak Město Buštěhrad.


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz