• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Velké Přítočno

Obecní úřad

Adresa:
Vítězná 16
273 51
Velké Přítočno, pošta Unhošť

E-mail: velke.pritocno@volny.cz

Web: http://www.velkepritocno.cz

Telefon: 312 688 816

Kontaktní osoba:

  • starosta obce Jan Burger

Obec Velké Přítočno se nachází ve Středních Čechách, asi 1 km jižně od města Kladna a přibližně 20 km od Prahy.

První písemné zprávy se datují do 14. století. Dříve se Velké Přítočno nazývalo Hořejší. V místech nynějšího rybníka stávala tvrz, která zanikla asi v 17. století. Tvrz patřívala Vladykům z Přítočna.

V roce 1705 prodal syn hraběnky ze Šternberka, Jaroslav Florián Švihovský Velké Přítočno Karlu Jáchymu Bredovi, jenž je připojil k tachlovickému panství. To od hraběte Bredy, známého tyrana českého lidu, koupila v roce 1732 Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská. Během jejího panování velkopřítočenský dvůr zaznamenal rozsáhlých změn. Byl vybudován velkokapacitní panský špejchar, který patřil (k největším hospodářským stavbám v regionu.

Po roce 1741 bylo Velké Přítočno často rabováno francouzskými a bavorskými vojsky, postupujícími po Chebské cestě (dnešní karlovarská silnice). Po více jak sedmdesáti letech vesnicí prošla také vojska ruská.

V roce 1847 připadly statky jako soukromý majetek císaři Ferdinandovi V. Dobrotivému. Po jeho smrti připadly pod správu habsburské monarchie.

28. října 1918 byl velkopřítočenský dvůr a špejchar zestátněn.

Katastrální území obce se z původních 416 ha postupem let zmenšilo na 241 ha. Počet obyvatel k  1.1.2015 činil 964 osob.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola - 1. stupeň a knihovna s přístupem k internetu.

Obcí prochází komunikace I. třídy  I/61 směr Kladno, která slouží i jako přivaděč na komunikaci R6 Praha - Karlovy Vary. V současné době se na okraji obce nachází průmyslová zóna Kladno - jih.

V obci je zaveden veřejný vodovod a povrchová dešťová kanalizace, rovněž se zde buduje kanalizace a ČOV společně pro obce Velké Přítočno a Dolany. V roce 2003 byla dokončena plynofikace obce.

V obci je k dispozici prodejna Jednoty COOP a restaurace.

Obec vlastní kulturní sál, který pronajímá k soukromým i podnikatelským účelům. Konají se zde četné společenské akce pro děti, dospělé i seniory.

V roce 2011 byl obci přidělen znak a vlajka.


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz