• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Mikroregion údolí Lidického potoka byl založen dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě. Mezi jeho hlavní cíle patří:

  • rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu
  • zvýšení průchodnosti krajiny obnovou a vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou
  • ochrana životního prostředí a krajiny mikroregionu

Více o mikroregionu »


 

Aktuálně

Záměr revitalizace Náměstí a Dolního rybníka v Buštěhradě – Program Parky, nadace Proměny Karla Komárka

10.5.2017

V březnu podal Mikroregion údolí Lidického potoka žádost o grant z Programu Parky Nadace proměny Karla Komárka, a to na akci revitalizace Náměstí a Dolního rybníka v Buštěhradě, který je administrativním sídlem Mikroregionu.

Nadace proměny Karla Komárka vybírá každé dva roky projekt, který podpoří částkou až 25 mil. Kč. V rámci programu Parky nadace nabízí pomoc městům, která si uvědomují význam veřejného prostoru a zeleně a jejich rozvojem chtějí zvyšovat kvalitu života svých obyvatel. Přispívá na obnovu nebo založení veřejných prostranství, jako jsou parky a parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady nebo rekreační zeleň. Podporuje projekty, které reagují na poptávku ze strany veřejnosti, respektují místní podmínky a současně rozšiřují možnosti užívání veřejného prostoru. Důraz klade na úzkou spolupráci mezi samosprávou, obyvateli města a odbornou veřejností, a to ve všech etapách proměny místa i při jeho dalším rozvoji. Kromě finančního příspěvku nabízí odbornou konzultační podporu, metodiku pro realizaci projektu, organizaci architektonické soutěže, pomoc se zapojováním místní veřejnosti během celého projektu, komunikační podporu a vzdělávání - více zde. V letošním roce se o grant uchází 28 projektů - více zde.

Buštěhrad má z členských obcí Mikroregionu nejvíce obyvatel – celkem 3302 (a také je mezi nimi jediným městem). Přestože Buštěhrad neleží zcela ve středu zájmového území, ale poněkud více na východ (tvar mikroregionu je protáhlý), jeho dopravní dostupnost poblíž komunikace I/61 je pro okolní obce výhodná, a také zde existuje dobré dopravní spojení s okolím prostřednictvím autobusů ČSAD (spojení s Prahou, Kladnem, Lidicemi). Buštěhrad tedy tvoří jakési přirozené centrum, kam řada obyvatel ostatních obcí dojíždí za prací, za kulturním a společenským vyžitím. V Buštěhradě se také nachází ZŠ a MŠ Oty Pavla, která je pro řadu okolních obcí spádovou školou (Lidice, Makotřasy, Dřetovice a Zájezd). V žádosti vycházíme z faktu, že okolí buštěhradského Dolního rybníka je vyhledávanou rekreační zónou, pořádá se zde řada akcí, které jsou hojně navštěvovány nejen buštěhradskými, ale i obyvateli obcí mikroregionu, i dalších okolních obcí, či Kladna. Jsou to například známé buštěhradské Čarodějnice, jarmarky a další akce města i místních spolků (rybářské závody, Buštěhrad na vodě, akce pro děti Rodinného centra Pelíšek, Junáků, apod.). Revitalizace by se dále týkala starého buštěhradského Náměstí, které je v současnosti zcela mrtvé, přestože se jedná o velmi malebnou lokalitu. Mnoho závisí také na tom, zda rozsáhlý chátrající buštěhradský pivovar získá nového investora.

 

Vyhodnocení žádostí Malého dotačního titulu jaro 2017

13.3.2017

V řádném termínu do 1. 3. 2017 bylo podáno celkem 35 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 93.479,- Kč.

 

Všechny aktuality »

 

© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz