• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul

Co je Malý dotační titul

Zástupci Mikroregionu údolí Lidického potoka na valné hromadě dne 24.3.2014 ve Stehelčevsi jednohlasně schválili návrh na vypsání „Malého dotačního titulu“ (dále jen MDT). Ten bude vypisován 2x ročně, a to vždy jarní a podzimní kolo. V každém kole může být rozděleno maximálně 200.000,- Kč. O MDT mohou žádat organizace, spolky a kluby, které působí na území členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců, žen, zájmové kroužky atd…), které nemá právní subjektivitu, podává žádost obec. Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximálně jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80% celkových nákladů na projekt, max. však 7.000,-Kč.

Vyúčtování MDT

Všechny organizace musí předložit vyúčtování nejpozději do data stanoveného dle jednotlivých kol.

Vyúčtování musí být podáno na předepsaném formuláři a jeho součástí bude:

  1. Faktury nebo jiné účetní doklady na celou akci
  2. Krátké textové zhodnocení akce (do 10 řádků textu)
  3. Fotodokumentaci z akce, kde bude vidět, že akce byla pořádána za spoluúčasti MÚLP (logo projektu je ke stažení zde)

Teprve po kontrole dokladů bude zaslána finanční částka na daný účet. Pokud nebude vyúčtování doručeno do požadovaného data jednotlivých kol, ztrácí žadatel na podporu nárok.

Formulář vyúčtování MDT ve formátu doc

Formulář vyúčtování MDT ve formátu pdf

Informace o jednotlivých ročnících


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz